Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2010

lazyhours
lazyhours
Play fullscreen
"(..) i trudno mi się przyznać, że to wszystko nagle traci sens, gdy Ciebie nie ma (..)"
Reposted bybananashowjulietts
lazyhours
Świat nie jest idealny - stwierdził Puchatek drapiąc się po łebku. - Ale zawsze jest jeszcze czekolada. I książki. I gorące kakao! 
— bardzo mądre puchatkowe mądrości

November 27 2010

lazyhours
Wyobraź sobie że nie ma nieba
To nie jest trudne jeśli spróbujesz
Żadnego piekła pod nami
Nad Nami tylko Niebo
Wyobraź sobie wszystkich ludzi
Żyjących dla dzisiaj


Wyobraź sobie że nie ma krajów
To nie jest trudne do zrobienia
Nic dla czego mozna byloby zabić albo umrzeć
Żadnych religi
Wyobraź sobie wszystkich ludzi
Żyjących w pokoju


Mówisz że jestem marzycielem
Ale nie jestem jedyny
Mam nadzieje że któregoś dnia przyłączysz sie do nas
I świat bedzie żył jako jeden


Wyobraź sobie żadnych własności
Zastanawiam się czy potrafisz
Żadnej chwiwości i głodu
Braterstwo ludzi
Dzielące się światem


Mówisz że jestem marzycielem
Ale nie jestem jedyny
Mam nadzieje że któregoś dnia przyłączysz sie do nas
I świat bedzie żył jako jeden
— Imagine. John Lennon

November 26 2010

lazyhours
2854 9f2b
Reposted frombookinistka bookinistka viaSayid Sayid
lazyhours
3619 eaee
Reposted frompiccadilly piccadilly

November 25 2010

lazyhours
Miłości mojego życia - zraniłaś mnie
Złamałaś mi serce i teraz mnie opuszczasz.
Miłości mojego życia, czy nie widzisz,
Wracaj, Wracaj,
Nie zabieraj mi tego, gdyż nie wiesz ile to dla mnie znaczy.

Miłości mojego życia, nie opuszczaj mnie,
Odebrałaś mi życie, a teraz mnie porzucasz.
Miłości mojego życia,
Wracaj, Wracaj,
Nie zabieraj mi tego, gdyż nie wiesz ile to dla mnie znaczy.

Nie będziesz pamiętać -
kiedy to przeminie
i wszystko będzie w przelocie -
Kiedy się zestarzeję
Będę po twojej stronie, aby przypomnieć ci, że wciąż cię kocham - wciąż kocham.

Wróć - szybko wróć,
Proszę, wracaj do domu, do mnie
Miłości mojego życia... Miłości mojego życia.
— "Love of my life" Freddie Mercury
Reposted bySayidawakenpimpmyheartpoolunmilczeniebolibardziejmisterioMissMurderekskjuzmigriberquixoticelixer
lazyhours
0851 9652 500
Reposted fromnaughtybiscotti naughtybiscotti
lazyhours
Kobiety stawiają czoło problemom, ale najczęściej myślą, że to one same stanowią problem, że spadek napięcia w związku wiąże się ze spadkiem ich atrakcyjności, czują się odpowiedzialne, winne, sprowadzają wszystko do siebie.
— "Małe zbrodnie małżeńskie" E. E. Schmitt
Reposted fromprzecinek przecinek

November 24 2010

lazyhours
1819 aeb2 500
Reposted byac ac
lazyhours
1807 21d5
lazyhours
8067 289a
Reposted frombookinistka bookinistka
lazyhours
2963 8e46
Reposted frombookinistka bookinistka
lazyhours

Przed świtem zabrakło mi dziś łez
Przed świtem skończyły mi się łzy
Tak wiele do opłakania miałam
W oczach, w moich oczach nie było żadnej łzy

— Incarnations
Reposted frombookinistka bookinistka
lazyhours
9107 554b
Reposted frombookinistka bookinistka
lazyhours
2041 4323 500
Reposted fromfus fus viataknie taknie
lazyhours
1671 c7ed 500
Reposted byprimeval primeval
lazyhours
7424 1051
Reposted fromtola tola
lazyhours
0167 bb48
Reposted fromtola tola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl